โปรโมชั่น NEW NISSAN KICKS

สยามนิสสันรถดีพระราม 2 สาขาพระราม2

ข้อเสนอสุดพิเศษ NISSAN KICKS e-POWER

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564
NISSAN KICKS e-POWER รุ่น E, V และ VL

 

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (เงินดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

 • ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน(4)

ต่อที่ 2 ฟรี แพ็กเกจขับสบายหายห่วง

 • ฟรี รับประกันระบบ e-POWER 5 ปี/100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) (2)

 • ฟรี รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง (2)

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)

 • ฟรี Roadside Service Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (5 ปี หรือ 150,000 กม)

 • ฟรี SAVE SAFE Platinum Package (5 ปี หรือ 100,000 กม)

 

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
(2) เป็นข้อเสนอพิเศษที่จัดทำโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, การดำเนินการและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์(ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(4) ลูกค้าสามารถคืนรถได้ใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถ และจะต้องมีเลขไมล์ ไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร / ลูกค้าจะได้รับเงินดาวน์คืนเท่านั้น (ไม่รวมค่าผ่อนชำระค่างวดงวดแรก ภาษี ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมถึงชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมากับตัวรถยนต์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยลูกค้า) / เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 


ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน*

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน(1)

 • ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็คระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 60,000 กม.) ยกเว้น รุ่น KICKS e-POWER

 • ส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาท เฉพาะ รุ่น KICKS e-POWER

(1) สำหรับเจ้าของรถยนต์นิสสัน และ สมาชิกในครอบครัว (บิดามารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดามารดา และบุตร) / ยกเว้น Terra 20MY, Leaf และ GT-R

แคมเปญสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (Thank you Hero)*

NISSAN KICKS e-POWER รุ่น VL

ต่อที่ 1 (1)

 • พิเศษ on top จากแคมเปญปกติ รับเงินสนับสนุนเพิ่ม 50,000 บาท

 • ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน(4)

ต่อที่ 2

 • ฟรี รับประกันระบบ e-POWER 5 ปี/100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) (2)

 • ฟรี รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง (2)

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)

 • ฟรี Roadside Service Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (5 ปี หรือ 150,000 กม)

 • ฟรี SAVE SAFE Platinum Package (5 ปี หรือ 100,000 กม)

* อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ (แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก), พยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์,
นักกายภาพบำบัด, เภสัชกร รวมถึงพนักงานประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้าง ที่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐ
และเอกชน หรือ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์การแพทย์ของรัฐ โดยจะต้องแสดงใบประกอบวิชาชีพ หรือ
แสดงหลักฐานหนังสือรับรองการทำงานกับหน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ และมีฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด เท่านั้น
(2) เป็นข้อเสนอพิเศษที่จัดทำโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, การดำเนินการและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปีโดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(4) ลูกค้าสามารถคืนรถได้ใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถ และจะต้องมีเลขไมล์ ไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร / ลูกค้าจะได้รับเงินดาวน์คืนเท่านั้น (ไม่รวมค่าผ่อนชำระค่างวดงวดแรก ภาษี ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมถึงชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมากับตัวรถยนต์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยลูกค้า) / เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แคมเปญข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

– สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัว หรือเอกสารรับรองความเป็นพนักงาน, เจ้าหน้าที่ ,ข้าราชการของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของ NLTH เป็นสำคัญ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

– เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด และการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

NISSAN KICKS e-POWER รุ่น E, V และ VL

ต่อที่ 1 (1)

*พิเศษ on top จากแคมเปญปกติ

 • เงินสนับสนุนเพิ่ม 50,000 บาท

ต่อที่ 2

 • ฟรี รับประกันระบบ e-POWER 5 ปี/100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) (2)

 • ฟรี รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง (2)

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)

 • Roadside Service Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (5 ปี หรือ 150,000 กม)

 • ฟรี SAVE SAFE Platinum Package (5 ปี หรือ 100,000 กม)

 

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด เท่านั้น
(2) เป็นข้อเสนอพิเศษที่จัดทำโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, การดำเนินการและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์(ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สอบถามแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ สยามนิสสันรถดีพระราม 2 ทั้ง 2 สาขา

สาขาพระราม 2 (สนญ.) โทร : 0-2417-0777


สาขาพระประแดง โทร : 0-2425-8046-7