นิสสัน โน๊ต

Intelligent Power พลังการขับเคลื่อนอัจฉริยะ

เป้าหมายคือพัฒนาพลังงานและระบบขับเคลื่อนให้ประหยัดน้ำมันสูงสุด ขณะที่ปล่อยมลพิษต่ำที่สุดจนเป็นศูนย์ เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ที่มียอดขายทั่วโลกสูงสุดในกลุ่มรถยนต์ EV

Intelligent Driving การขับขี่อัจฉริยะ

เป้าหมายคือพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงอันช่วยควบคุมรถให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัยในทุกสถานการณ์

Intelligent Integration

ความก้าวล้ำของการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ใช่เพียงคิดคันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ แต่เพื่อผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยนั้น ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้รถให้มากขึ้นในราคาที่เหมาะสม