ร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามนิสสันรถดี พระราม2 จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน
หลายอัตรา เพื่อมาร่วมงานกับเรา

สาขาพระราม 2

ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบุคคล (รับสมัครด่วน)

อัตราที่รับ:
1 อัตรา

คุณสมบัติ:
เพศ ชาย อายุ 30 – 45ปี การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์,ทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน:
ตามความสามารถและประสบการณ์

วันทำงาน:
จันทร์ -เสาร์ เวลาทำงาน 08.00น. -17.00น.

ลักษณะงาน:

 • กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท
 • จัดทำและกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานด้าน งานสรรหา / การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนการพัฒนาบุคคลากร / ด้านงานแรงงานสัมพันธ์
 • จัดทำแผนงานด้านอัตรากำลังคนและประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานประจำปี
 • จัดทำเอกสารยื่นและติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่นๆ:

 • มีความรู้ในเครื่องมือของ HR ในระดับที่สามารถถ่ายทอดได้
 • มีความสามารถในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการถ่ายทอดและการนำเสนอ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีภาวะผู้นำและการตัดสินใจที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม 2 (สำนักงานใหญ่)

สนใจสมัครงาน

สมัครด้วยตัวเอง (Walk-in) ได้ที่
สยามนิสสันรถดี พระราม2 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 088-6060227

ฝ่ายขาย

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย (รับสมัครด่วน)

อัตราที่รับ
5 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศหญิง / ชาย

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • สามารถขับรถได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม 2 (สำนักงานใหญ่)

สนใจสมัครงาน

สมัครด้วยตัวเอง (Walk-in) ได้ที่

สยามนิสสันรถดี พระราม2

โทร. 088-6060227

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อัตราที่รับ
1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 25 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี

เนื้อหางาน

– ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท
– จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหาและรูปภาพ
– วางแผนการตลาดออนไลน์ ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง
– ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
– ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์
– สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้งานเว็บไซต์ และบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ, YouTube, Facebook, อีเมล์ )ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต
(เช่น Web Stat, Google Webmaster, Google Analytics, Facebook) ได้
– มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ
– มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้

เงินเดือน

15,000 – 25,000 บาท หรือตามแต่ตกลง

สวัสดิการ

ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ
ท่องเที่ยวประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม 2 (สำนักงานใหญ่)

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือ E-mail : nikky_23mawe11@hotmail.com

ติดต่อ
คุณวรรณวิภา (แมว) เบอร์ 0-2417-0777 ต่อ 118

วันหยุด
วันอาทิตย์

ฝ่ายศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมสี-ตัวถัง

พนักงานช่าง

1. พนักงานช่าง

อัตราที่รับ
2 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม2

วิธีสมัครงาน
สนใจสอบถามได้ที่ คุณปราโมทย์ ผู้จัดการศูนย์บริการ
โทร.02-417-0777 ต่อ 221

เจ้าหน้าที่เทคนิค

2. เจ้าหน้าที่เทคนิค

อัตราที่รับ
1 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์ไฟฟ้ารถยนต์, วิเคราะห์ปัญหา พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม2

วิธีสมัครงาน
สนใจสอบถามได้ที่ คุณปราโมทย์ ผู้จัดการศูนย์บริการ
โทร.02-417-0777 ต่อ 221

เจ้าหน้าที่รับรถ (SA)

3. เจ้าหน้าที่รับรถ (SA)

อัตราที่รับ
1 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม2

วิธีสมัครงาน
สนใจสอบถามได้ที่ คุณปราโมทย์ ผู้จัดการศูนย์บริการ
โทร.02-417-0777 ต่อ 221

ช่างโป๊ว

4. ช่างโป๊ว

อัตราที่รับ
1 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม2

วิธีสมัครงาน
สนใจสอบถามได้ที่ คุณปราโมทย์ ผู้จัดการศูนย์บริการ
โทร.02-417-0777 ต่อ 221

ช่างขัดสี

5. ช่างขัดสี

อัตราที่รับ
1 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม2

วิธีสมัครงาน
สนใจสอบถามได้ที่ คุณปราโมทย์ ผู้จัดการศูนย์บริการ
โทร.02-417-0777 ต่อ 221

RDII

สมัครด้วยตัวเอง (Walk-in) ได้ที่

สยามนิสสันรถดี พระราม2 (สาขา พระราม2)

โทร. 086-0321447

3. เจ้าหน้าที่รับรถ (SA) ซ่อมสีและตัวถัง

อัตราที่รับ
2 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • สามารถขับรถได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม2

RDII

4. ช่างขัดสีรถยนต์

อัตราที่รับ
2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาพระราม2

RDII

สมัครด้วยตัวเอง (Walk-in) ได้ที่

สยามนิสสันรถดี พระราม2 (สาขา พระราม2)

โทร. 086-0321447

วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเอง (Walk-in)

การเดินทาง

แผนที่ สาขาพระราม2

สาขาพระราม 2 (สนญ.)

บริษัท สยามนิสสันรถดี พระราม2 จำกัด (สาขาพระราม 2)
(อยู่ติดกับ Healthland)

เลขที่ 3 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน

โทร. 088-6060227

สายรถประจำทางที่ผ่าน :
17, 68, 76, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172,, 173, 529, 558,

แผนที่สาขาพระราม 2  »  ดูแผนที่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่