บรรยากาศงาน NEW NAVARA เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน New Nissan Navara ค่ะ/ครับ

บรรยากาศงาน NEW NISSAN NAVARA
เมื่อวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563