บรรยากาศงาน KICKS TO THRILL เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน KICKS TO THRILL ค่ะ/ครับ

บรรยากาศงานทดลองขับ NISSAN KICKS
ในงาน KICKS TO THRILL เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563