เข้าศูนย์ฯ ลุ้นโชค แค่โหลดแอป ตอบ ส่ง ผ่านแอป NISSAN INNOVATION

เข้าศูนย์ฯ ลุ้นโชค แค่โหลดแอป ตอบ ส่ง

รายละเอียดการจัดกิจกรรม Lucky Draw

 

ข้อมูลลูกค้าร่วมเล่นกิจกรรม: ลูกค้านำรถเข้าใช้บริการศูนย์บริการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 3 เดือน)

ของรางวัลตลอดรายการ (กิจกรรมซื้อรถลุ้นโชค แค่โหลดแอป ตอบ ส่ง และกิจกรรมเข้าศูนย์ฯ ลุ้นโชค แค่โหลดแอปตอบ ส่ง) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,848,000 บาท

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. เป็นลูกค้าที่นำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – เดือนเมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ

2. โดยผู้ร่วมเล่นกิจกรรมจะต้องนำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการในเดือนที่กำหนด และต้องเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียน NISSAN INNOVATION APPLICATION

3. รายชื่อลูกค้าและเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนต้องตรงกับระบบฐานข้อมูลนิสสัน

4. ลูกค้าต้องเข้าร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม 5 ข้อ ที่แจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นเจ้าของรถหรือสามีภรรยา ลูก พ่อแม่ ซึ่งได้ลงทะเบียน และตอบคำถามใน Nissan Innovation Application ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – เมษายน 2562

6. ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในกรณีผู้โชคดีได้รับหลายรางวัล

7. บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลผู้ร่วมเล่นกิจกรรมจากระบบฐานข้อมูลการส่งมอบรถยนต์และการเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการ นิสสัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 เมษายน 2562 (ระยะเวลาของข้อมูลที่นำมาร่วมเล่นกิจกรรม 3 เดือน)

 

รายละเอียดข้อมูลร่วมเล่นกิจกรรมดังนี้

ข้อมูลลูกค้าที่นำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 – เมษายน 2562 โดยทำการดึงข้อมูลทุกสิ้นเดือนรวมทั้งหมด 3 เดือน มาทำการจับรางวัลหาผู้โชคดี จำนวน 1 ครั้ง โดยทำการจับฉลาก ณ บริษัทนิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 54 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

 

  • จับรางวัลวันที่  18 มิถุนายน 62 และประกาศผลวันที่  25 มิถุนายน 62
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์นิสสัน www.nissan.co.th  และ NISSAN INNOVATION APPLICATION

 

รายละเอียดของรางวัล กิจกรรม “เข้าศูนย์ฯ ลุ้นโชค แค่โหลดแอป ตอบ ส่ง”

รางวัลที่ 1 ซัมซุงแกแลคซี่ โน้ท 9 (Samsung Galaxy Note 9) จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch)  จำนวน 30 รางวัล

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลสตาร์บัค (Starbucks) มูลค่า 300 บาท จำนวน 500 รางวัล

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดตลอดรายการเพียงรางวัลเดียว/เดือนเท่านั้น (ไม่รวมค่าจดทะเบียน ,ค่าพรบ,ค่าประกันภัยรถยนต์)

2. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544

3. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่1และรางวัลที่ 2 (รถยนต์,Samsung Note9) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขการจัดรายการเท่านั้น

5. ผู้โชคดีได้รับรางวัลให้ติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล

6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้  และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหากไม่มารับภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และโอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของบริษัท

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขการจัดรายการเท่านั้น

8. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัล และ/หรือยืนยันสิทธิ์ของการเป็นผู้โชคดี ที่ บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 54 หมู่2 ถนนบางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-3393300 ต่อ 5014, 5021 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ผู้โชคดีจะต้องนำส่งเอกสารการรับรางวัลให้บริษัทฯตามรายการและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯแจ้งให้ทราบ หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่รับรางวัล โดยบริษัทฯจะนำรายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับขึ้นมาแทน

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม: พนักงานและครอบครัวของบริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด, ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงรางวัล

ติดต่อสอบถามที่:  ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-401-9600

อ้างอิงข้อมูลจาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด : www.nissan.co.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนิสสัน สยามนิสสันรถดีพระราม 2 ทั้ง 2 สาขา

สาขาพระราม 2 (สนญ.)  โทร : 0-2417-0777 

สาขาพระประแดง    โทร : 0-2425-8046-7