SIAMNISSAN ROTDEE PHRARAM 2 CO.,LTD

บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2 จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2537 เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (Authorized Dealer) โดยมีโชว์รูมรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว (Nissan Used Cars), ศูนย์บริการมาตรฐานนิสสัน, ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนิสสัน

ในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯได้พัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อความครบวงจรยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมไปถึงศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จุดเด่นของบริษัทฯ คือ บริษัทฯดำเนินกิจการ จำหน่ายรถยนต์และสะสมความชำนาญด้านศูนย์บริการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการและความซื่อสัตย์ ตลอดจนใส่ใจด้านการอบรม บุคคลากรทั้งพนักงานขายและช่าง ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม ของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปรับปรุงพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอครบครันด้วยความสะดวกสบายภายในห้องพักลูกค้า เพื่อรองรับการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด จนได้รับรางวัลดีเด่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า NSSW AWARD ปี 2550 และปี 2555

สาขาพระราม 2 สำนักงานใหญ่

สยามนิสสันรถดีพระราม 2

ศูนย์บริการนิสสัน

lift_hoist-service