เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ทางบริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2 จำกัด ขอเรียนแจ้งทางลูกค้า บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายให้พนักงานขายเดินทางไปรับเงินจองที่บ้านของลูกค้า
การจองขอให้กรุณาติดต่อที่สาขาเท่านั้น

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานฝ่ายขาย สยามนิสสันรถดีพระราม 2 (สำนักงานใหญ่)