Nissan Navara Double Cab

Nissan Navara Double Cab
นิสสัน นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ

รุ่นรถและราคา

S 6MT

E 6MT

CALIBRE S 6MT

CALIBRE E 6MT

CALIBRE EL 6MT

CALIBRE V 7AT

CALIBRE EL 7AT

CALIBRE VL 6MT

4WD S 6MT

4WD VL 7AT

CALIBRE EL 6MT SPORTECH

CALIBRE V 7AT SPORTECH

CALIBRE VL 6MT SPORTECH

4WD VL 7AT SPORTECH

CALIBRE E 6MT BLACK EDITION

CALIBRE EL 7AT BLACK EDITION

691,000 บาท

751,000 บาท

793,500 บาท

840,500 บาท

869,000 บาท

940,500 บาท

911,500 บาท

963,500 บาท

873,500 บาท

1,090,000 บาท

911,000 บาท

977,500 บาท

995,000 บาท

1,106,000 บาท

876,500 บาท

935,500 บาท